CHIROMANTIE
Nejstarší záznamy o chiromantii či chirologii jsou z období 3 000 let před naším letopočtem a pocházejí z Číny. Ze znaků v dlaních dokázali někteří lidé vyčíst charakter člověka. Jeho osud i zdravotní stav. Z úctou k této vědě vzhlíželi i takové veličiny jako Aristoteles, Plinius, Paracelsus a jiní. Aristoteles doporučil tuto vědu Alexandru Velikému ke studiu s poznámkou, že je hodna jeho pozornosti.
Do Evropských kulturních kruhů se chirologie dostala v devátém století. Za vlády Jindřicha IV. se za veřejné provozování těchto praktik odsuzovalo k pranýřování a jednomu roku vězení. Za panování Jindřicha VIII. byl v Anglii vydán dekret, který postavil tuto vědu úplně mimo zákon, naopak v Německu v té samé době byla chirologie plně respektována.
Na počátku devatenáctého století došli vědci ke shodnému názoru, podle kterého je ruka napojena na nervový systém a tudíž pod přímým vlivem myšlenek a konání člověka. Až do konce devatenáctého století byla chirologie uznávanou naukou, která se přednášela na univerzitách a využívala v praxi. Po tomto období se stala vysmívanou vědou díky tomu, že byla zneužívána některými jasnovidci.
V posledních letech celosvětové vědecké výzkumy dávají naději na opětné proniknutí chirologie do psychologické a medicínské praxe.
 
Sféry života
1 - 2: sféra duchovní
5 - 6: sféra rovnováhy
2 - 3: sféra praktická
6 - 7: sféra podvědomí
3 - 4: sféra materiální
7 - ..: sféra pudová
4 - 5: sféra vědomí a citu
 
 
Dělení ruky
ruka
1. Palec - rozum, energie
 
2. Prst Jupiterův - sociální zájmy
 
3. Prst Saturnův - trascendentální myšlení
 
4. Prst Apollonův - rozhled, vztah k druhým
 
5. Prst Merkurův - vnímavost, duchovní růst
Palec
a. První článek - vůle a cit
 
b. Druhý článek - rozum a idea
 
c. Třetí článek - energie a instinkt
Prsty
a. Oblast duchovní
 
b. Oblast praktická
 
c. Oblast materiální
Dlaň
6. Oblast citu a vědomí
 
7. Oblast životní rovnováhy
 
8. Oblast podvědomí

 

http://sweb.cz/alternativni.medicina

 

< zpět >